همیشه با همیم- Band 25

۴/۴
تنظیم: مهران عباسی
D-Bm-G-A

تهمینه

الان چند ساله میگذره که باهامه عقل و هوشه منو برده اون چشای نازشو چشای نازشو... دوتا دیوونه که صبح تا شبو دیدیم شب با هم رو تخت تا فردا صبح دوباره گیجیمو صبح دوباره گیجیمو... چه ساده ، دله منو بردی با یه نگاهت ، نمیتونم برم از کنارت چه ساده ، دیدیم هرچی که خواستیم جوره هرچی که خواستیم بوده ، واسه دوتا دیوونه روی ابرا چه زندگی خوبه اووو یییه... جوره ، هرچی که خواستیم بوده ، واسه دوتا دیوونه روی ابرا چه زندگی خوبه

عادل

" همیشه با همیم " دنیا هیچکیو شبیه ما ندید این که بخندی بدون که مهمه واسم اونایی که شاد نیستنم تو اشتباهن تو بغل من لم میدی بهم میگی تو بغلتم هوا دو نفرست از بس میشه حرفای دو نفره زد پای عشق و حال همیم ، عجیب غریبیم اینا واقعیه هیچکدوم اجی مجی نیست زندگیمون رو رواله هرجا عشق باشه رو به راهه رو به راهه میشینیم پس واسه موفقیتا میگیریم جشن

تهمینه

تو با چشمات دیونم کن هانی قول میدم تا تهش تو این دیوونتو داری تو دیوونتو داری تو... تو که سورپرایز کردی منو با عشقت هر سالم که میگذره همین روزا یادته همین روزا یادته... چه ساده ، دله منو بردی با یه نگاهت نمیتونم برم از کنارت چه ساده ، دیدیم هرچی که خواستیم جوره هرچی که خواستیم بوده واسه دوتا دیوونه ،.روی ابرا چه زندگی خوبه اووو یییه جوره ، هرچی که خواستیم بوده واسه دوتا دیوونه روی ابرا چه زندگی خوبه

عادل

ما یه نفریم با هم ، یه نفره قوی که قول دادیم هیچ جایی یه نفره نریم ما قهر نمیکنیم با هم سر هیچ چیزی بحث نمیکنیم با هم لج بازی نمیکنیم ، نقش بازی نمیکنیم به هم پاس میدیم تکـــ بازی نمیکنیم سرمون گرمه ما دوتایی جمعمون جمعه fake نمیپریم وقتی.دل میدیم دل نمیکنیم خبرا موثق ، هدفا مشخص داره هی میشه قدما بلندتر خوده خوده خودمونیم عوض نمیشیم اگه راهم سخت باشه عقب نمیریم برنده میشیم ، به همه میگیم ، همو دوست داریم ما قول دادیم پشت هم شب و روز باشیم آره قول دادیم شب و روز باشیم

تهمینه

الان چند ساله میگذره که باهامه عقل و هوشه منو برده اون چشای نازشو چشای نازشو... دوتا دیوونه که صبح تا شبو دیدیم شب با هم رو تخت تا فردا صبح دوباره گیجیمو صبح دوباره گیجیمو... چه ساده... سرمون گرمه ما دوتایی جمعمون جمعه سرمون گرمه ما دوتایی جمعمون جمعه سرمون گرمه ما دوتایی جمعمون جمعه سرمون گرمه...