عهدیه - شهزاده

۶/۸ 
شعر:بیژن ترقی
آهنگساز:مهندس همایون خرم
Capo 3
Am  E       Am
ديدم تو خواب وقت سحـر
Am  E       Am
 شهزاده اي زريــن کمــــر
E   Am      Dm
نشستـه بر اســـب سفيـــد
Am  E       Am
مي اومـد از کوه و کمــــر
Am      E
مي رفت و آتش به دلم
Am      E
مي زد نگاهش

Dm
کاشکي دلم رسوا بشـه ، 
Am         Dm
دريا بشـه ، اين دو چشـم پر آبــم
F
روزي که بختم وا بشه ، 
E         F
پيدا بشه ، اون که اومد تو خوابم

Am
شهزاده ي رويـــــاي من شايــــد تويــي
E          Am      Dm
اون کس که شب در خواب من آيد تويي تــــو


     Am      Dm
از خواب شیرین ناگه پریدم

     Dm   E      F
او را ندیدم دیگر کنارم به خدا

     Am      Dm
جانم رسیده از غصه بر لب

     Am   E      Dm
هر روز و هر شب در انتظارم به خدا