عارف - انتظار تو


    ۳/۴ 

اینترو

Am Dm Am انتظار تو فقط مال منه Am E7 Dm Am سهم من از تو افسوس تو را نداشتنه C Gm Dm Am همه با همديگه هستند همه خيلي ها را دارند Am E7 Dm Am يكي هست كه وقت گريه سر رو شونه هاش بزارن C Gm Dm Am ولي من از همه دنيا تو را داشتم ، تو را داشتم Am E7 Dm Am وقتي گريه مي كردم سر رو شونت ميگذاشتم

^ v ^ v m i

C G7 Dm A7 Am E7 Dm Am همه تنهايي ها مون مال هم بود، مال هم بود هر چي با همديگه بوديم واسه من خيلي كم بود

اینترو

داشتن تو قوت پرواز برای این بال شکسته است بودن تو لذت لبخند صداي اين لبهاي بسته است دارم از عطش مي ميرم ابر من كجا مي باری تن من خشكيد و پوسيد تو به سبزه ها مي باری