داریوش - اجازه

۲/۴
     a
   p i m i 
   v ^ v ^ 
   1 . 2 . 2=خفه Apagado

Verse I

Dm Am كوهو ميـذارم رو دوشم رخت هر جنگو ميپـوشم Am E موجو از دريا ميگيرم شيره ي سنـگو ميـدوشم Dm Am ميارم ماهو تو خونه مي گيرم بادو نشونه Am E همه ي خاك زمينو ميشمرم دونه به دونه

Chorus

Am اگه چشمات بگن آره Am Dm هيچكدوم كاري نداره

Verse II

E Am دنيارو كولم مي گيرم روزي صد دفعه ميميرم Am Dm ميكنم ستاره هارو جلوي چشـات مي گيـرم E Am چشات حرمـت زميــنه يه قشنگ نازنيــنه Am Dm تو اگه می خواي نذارم هيچكسي تو رو ببينه

Chorus

اگه چشمات بگن آره هيچكدوم كاري نداره

Verse I

چشم ماهو در ميارم يه نوردبـون ميارم عكس چشماتو ميگيرم جاي چشم اون ميزارم آفتابو ورش ميدارم واسه چشمات در ميزارم از چشات آينه ميسازم با خودم برات ميارم

Chorus

اگه چشمات بگن آره هيچكدوم كاري نداره