فرامرز اصلانی - روزهای ترانه و اندوه


  4/4 Rumba
	♩. ♩. ♩
 

Intro

B7...B7|B7...B7|B7...Am9/B7|B7...Am9/B7|
B7...Em|B7...Em|
 B7      Em
 روز های بهانه و تشویش
 B7      C
 روزگار ترانه و اندوه
 B7      Em
 روزهای بلند و بی فرجام
 B7      C
 از فغان نگفته ها انبوه
  Am9     B7-5  
  روزگار سکوت و تنهایی
         B7-5
  پی هم انس خویشتن ، گشتن
            Am9
  سالخوردن ، به کوچه های غریب
  B7-1
  تیغ افسوس بر فراغ آوردن
 
B7...Em|B7...Em|
           D7-7
 من از این خسته ام که می بینم
           Am9
 تیرگی هست و شب ، چرا غی نیست
           B7-5 
 پشت دیوار های تو در تو

 هیچ سیزینه یی ز باغی نیست
B7...Em|B7...Em|

    من از این خسته ام که می بینم
    تیرگی هست و شب ، چرا غی نیست
    پشت دیوار های تو در تو
    هیچ سیزینه یی ز باغی نیست
   

Intro


 روزهای دروغ و صد رنگی
 پوچ و خالی ز دل سپردن ها
 روز گار پلید و دژخیمی
 بر سر دار ،یار بردنها

    روزگار هلاک بلبلها
    جغد ها را به شاخه ها دیدن
    روز هایی که نیست دیگر هیچ
    در کت مردها پلنگیدن
   

 من از این خسته ام که می بینم
 تیرگی هست و شب ، چرا غی نیست
 پشت دیوار های تو در تو
 هیچ سیزینه یی ز باغی نیست

    من از این خسته ام که می بینم
    تیرگی هست و شب ، چرا غی نیست
    پشت دیوار های تو در تو
    هیچ سیزینه یی ز باغی نیست
   

  هیچ سیزینه یی ز باغی نیست
  هیچ سیزینه یی ز باغی نیست
  هیچ سیزینه یی ز باغی نیست