فریدون فرخزاد - شرقی غمگین

rith: 80 C Rock 2
  ۴/۴ ♩= 116
  سروده: ایرج جنتی عطایی
  موزیک: یونانی
 
    E           Am
    ای شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید
    Am           E
    تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچید
    شب راهشو گم کرد تو گیسوی تو گم شد
    آفتاب آزادی از تو چشم تو خندید

    Am           Dm
    ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
    A7          E7
    نذار خورشیدمون بمیره
    Am           Dm
    تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری
    Am          E7
    نذار خاموشی جون بگیره

    ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد
    کبوتر آفتاب روی بوم تو پر زد
    بازار چشم تو پر از بوی بهاره
    بوی گل گندم تو رو به یاد میاره

    ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
    نذار خورشیدمون بمیره
    تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری
    نذار خاموشی جون بگیره

    ای شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن
    سخته به ناچاری به دندون لب فشردن
    سخته توی مرداب گل تنهایی کاشتن
    اما مجالی نیست برای غصه خوردن

    ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
    نذار خورشیدمون بمیره
    تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری
    نذار خاموشی جون بگیره

    ای شرقی غمگین زمستون پیش رومه
    با من اگه باشی گل و بارون کدومه
    آواز دست ما می پیچه تو زمستون
    ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه

    ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
    نذار خورشیدمون بمیره
    تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری
    نذار خاموشی جون بگیره

    ای شرقی غمگین دیار غرب همونه
    تو آبی چشماش غریبی کرده لونه
    دستای مردونش یخ سرد زمستون
    برگرد به آغوشم که برگردیم به خونه

    ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
    نذار خورشیدمون بمیره
    تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری
    نذار خاموشی جون بگیره

   
    ^    ^  v  
    |    |  |  
    |    |  |  
    |    |  |  
        p
   

------------------------------------------------------------------
|1    2    3    4    |1    2    3    4    |

|1    2    3    4    |
 ------------------------------------------------------------------
 Am
|1    2    3    4    |
 Am                        E
|1    2    3    4    |1    2    3    4    |
 ei shar ghie  ghamgin  vaghti aftab  to ro  did  
 
                         Am
|1    2    3    4    |1    2    3    4    |
 to shah-re  ba-rooni   boye atre  to  pi-chid
 
 Am                        E
|1    2    3    4    |1    2    3    4    |
 shab ra-hesho  gom kard  to gi-soye  to gom shod 
                         Am
|1    2    3    4    |1    2    3    4    |
 Afta  be  a-zadi   az to chashme to khan-did 
 ------------------------------------------------------------------
 Dm                        E
|1    2    3    4    |1    2    3    4    |
 ei shar-ghie  ghamgin  to mes-le  ko-he  no-ri
                 Am
|1    2    3    4    |1    2   |
 nazar  khorshi-demon  bemi  reh..
 Dm                        E
|1    2    3    4    |1    2    3    4    |
 ei shar-ghie  ghamgin  to mes-le  ko-he  no-ri
                 Am
|1    2    3    4    |
 nazar  khorshi-demon  bemi  reh..