فریدون فروغی - نیاز

۶/۸ 
آهنگساز اسفندیار منفرد زاده
ترانه سرا شهیار قنبری

Intro : Am-Dm-G-C-F-E

E    F    G    Am
تن تو ظهر تابستون رو به يادم مياره 
رنگ چشماي تو بارون رو به يادم مياره

وقتي نيستي زندگي فرقي با زندون نداره 
قهر تو تلخي زندون رو به يادم مياره

 C    G    Am
 من نيازم تو رو هر روز ديدنه 
 از لبت دوست دارم شنيدنه

تو بزرگي مثل اون لحظه كه بارون ميزنه 
تو همون خوني كه هر لحظه تو رگهاي منه

تو مثل خواب گل سرخي لطيفي مثل خواب 
من همونم كه اگه بي تو باشه جون ميكنه

 من نيازم تو رو هر روز ديدنه 
 از لبت دوست دارم شنيدنه

تو مثل وسوسه شكار يك شاپركي 
تو مثل شوق رها كردن يك بادبادكي

تو هميشه مثل يك قصه پر از حادثه اي 
تو مثل شادي خواب كردن يك عروسكي

 من نيازم تو رو هر روز ديدنه 
 از لبت دوست دارم شنيدنه

تو قشنگي مثل شكلهايي كه ابرها مي سازن 
گلهاي اطلسي از ديدن تو رنگ مي بازن

اگه مردهاي تو قصه بدونن كه اينجايي 
براي بردن تو با اسب بالدار مي تازن