گوگوش - گل بی گلدون

4/4
Am        G       F      Am
میگفتی بی تو هیچم، با من بمون همیشه /

Am         G       F      Am
نباشی من می میرم، گل بی گلدون نمیشه /

E7 F  G Am  E7  F    G Am
چه اشتباهی کردم، حرفاتو باور کردم /

Am     G  Dm    Am
یه روز سرد پاییز گلدونتو شکستی /

Am      G    Dm    Am
مثل عروس گل ها تو گلخونه نشستی /

Am      G  Dm    Am
بهار میاد دوباره بازم تو رو میارن /

Am      G  Dm    Am
مثل گل زینتی تو گلخونه میکارن /

Am       G     Am      G
بازم به گلدونت میگی با من بمون همیشه /

Am         G      Am       G
نباشی بی تو می میرم گل بی گلدون نمیشه /

E7  F  G Am  E7 F   G Am
چه اشتباهی میکنه، حرفاتو باور میکنه