گوگوش - نگاه میکنم


   ۳/۴
     a        a
   p  m i i i p  m
   v  v ^ v ^ v  v
   1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .
 

موزیک

B7       Em
نگاه میکنم نمیبینم
Em       Am 
چشم مرا هوای تو پرکرده
B7       Em
گوش میکنم نمیشنوم
Em       Am 
گوش مرا صدای توپرکرده
Em       Am 
ای چشم من بدون تو نابینا
Em       Am 
ای گوش من بدون تو ناشنوا
Em       B7  
بامن بمان همیشه بمان با من