کورش یغمایی - گل یخ

4/4 Am Dm6 Am7 Em 
 Am گام  ^ ^
        ^ ^    

Verse 1

Am   Am   Dm   F    F    Em   Am
 غم میـون دو تا چشمون قشنگت  لونه کرده 
 
Am   Am   Dm   F    F    Em   Am   
  شب تو موهای  سیاهت.   خونه کرده

E    E   Dm   F    F    E    E
  دو تا چشمون سیاهت       مثه شبهای منه 

E    E   Dm   F    F    E    E
  سیاهی هـای دو چشـمت      مثه لبهای منه
 

Verse 2

Am   Am   A#   Am   Am   Em   Am
وقتی بغض از مژه هات پایین می یاد بارون می شه

E    E    F    G    Am
سیل غم آبادیمو ویرونه کرده  

Am   Am   A#   Am   Am   Em   Am
وقتی با من می مونی، تنهاییمو باد می بره
                       
E    E    F    G    Am
دو تا چشمام بارونه شبونه کرده
 

Verse 3

F     F     E    E
بهار از دستای من پر زد و رفت

E     E     F    G
گل یخ توی دلم جوونه کرده

F     F     E    E
تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش می گیرم

E     E     F    G
ای شکوفه، توی این زمونه کرده
 

Verse 4

E     Dm     F    Am
چی بخونم، جوونیم رفت و صدام رفته دیگه

E     E     F     G    
گل یخ توی دلم جوونه کرده 
   
midi

INTRO 1

E 12 12  12 12 12  12 12  10
B                12 10 10   10 10
G                        12  12 
D                            12  12 12
A 
E 

INTRO 2

E 5 5  5 5  5 5 5
B 5 5  5 5  5 5 5
G 5 5  5 5  5 5 5
D 
A 
E 
E 
B 8 6 5
G     7   7 5 7 5
D            7 77
A 
E 

چی بخونم

E         0  0  0
B 3 3 3 3 3 3 3    3  1 1 0 1
G         
D 
A 
E 

گل یخ توی دلم جوونه کرده

E 3 1 3  0  1 0 1   0
B          1 2  1
G              2  2 0 2 
D 
A 
E