مهرنوش - چشمات


  ۴/۴ ♩= 90
  ^  .  ^  v  x  .  ^  .
 
    Cm                       Gm
    تو که چشمات خیلی قشنگه رنگ چشمات خیلی عجیبه

    Gm             Eb           Cm
    تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه


    Cm                        Gm
    میدونستی که چشات شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید

    Gm   Bb   Eb      Cm     Eb
    میدونستی یا نه؟    میدونستی یا نه

    میدونستی که توی چشمای تو رنگین کمون رو میشه دید
    میدونستی یا نه؟    میدونستی یا نه    Cm                       Gm
    میدونستی که نموندی دلمو خیلی سوزوندی

    Gm        Eb         Cm
    چشاتو ازم گرفتی منو تا گریه رسوندی

    میدونستی که چشامی همه ی آرزو هامی
    میدونستی که همیشه تو تموم لحظه هامی    [ Gm {4} -  Cm [2]  - Bb ]
    او او او او او او او ....


    Cm                       Gm
    تو که چشمات خیلی قشنگه رنگ چشمات خیلی عجیبه

    Gm             Eb           Cm
    تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه

    Cm                        Gm
    میدونستی همه ی آرزو هامو واسه ی چشم قشنگ تو پروندم رفتش

    Gm   Bb   Eb      Cm     Eb
    میدونستی یا نه؟    میدونستی یا نه

    Cm                        Gm
    میدونستی که جوونیمو واسه چشم عجیبه تو سوزوندم رفتش

    Gm   Bb   Eb      Cm     Eb
    میدونستی یا نه؟    میدونستی یا نه
   

Chords

_  Gm Cm Eb Bb 
E  3 | 3 | 3 | 1 
B  3 | 4 | 4 | 3 
G  3 | 5 | 3 | 3 
D  5 | 5 | 5 | 3 
A  5 | 3 | 6 | 1 
E  3 | x | 3 | 1