ستار - گل پونه


  ۴/۴
  Am Dm G7 C
  Am E Am E Am Dm Am G
  Am Dm Am E7
 

Intro

E 0 0 0 0    . 0 . 0 . 
B     3 1 .      3 1 0
G                2 2 2 2 0   . 2 . 0 
D                     3 .     3
A                      |
E        |       |       |
E                      |
B 3 3 3 3 1 0 . . 3 . 3 . 1 0        :|
G               2 0 0 0 0   |   
D                    3 2 .|. 2 . 1 0
A                      |
E        |       |       |
E 
B 
G     1 . . . 2 . . . . . . 
D 2 . . . 
A 
E        |       |
E 
B 
G 
D 
A 
E 

Verse 1

 C       G       Dm       Am
گل پونه   گل پونه ,  دلم از زندگی  خونه

 Am      E7       Dm       Am
توی این دنیای وارونه ، برام هر گوشه زندونه

   

Verse 2

E Am E Am برای مستی و ساقی ، نمونده حرمتی باقی Dm Am G Am تو هر کوچه برای عشق ، مهیا مونده شلاقی E7 Am Dm Am افسوس ، افسوس ، افسوس C G Dm Am گل پونه گل پونه ، دلم از زندگی خونه Am E7 Dm Am کسی جز تو نمیدونه ، چقدر خوابم پریشونه صفوف عاشقان ، پیوسته پیوسته ز مسلخ میروند ، آهسته آهسته همش اعدام گلها ، پای گلدسته کبوترها همه از گمبدا خسته تو این دنیای ویرونه ، نه گل مونده ، نه گلخونه سر دیوار هر خونه ، فقط جغد که میخونه افسوس ، افسوس ، افسوس گل پونه گل پونه ، دلم از زندگی خونه کسی جز تو نمیدونه ، چقدر خوابم پریشونه گل پونه مگه دنیای ما خوابه نمیبینی مگه چشم خدا خوابه که با اسمش یکی از گرد راه اومد خدا رو یاد کرد و عشقو گردن زد گل پونه گل پونه ، اگه امروز دلم خونه امیدم زنده میمونه ، که دنیارو بلرزونه فردا ، فردا ، فردا گل پونه گل پونه ، دلم از زندگی خونه توی این دنیای وارونه ، برام هر گوشه زندونه گل پونه گل پونه ، دلم از زندگی خونه کسی جز تو نمیدونه ، چقدر خوابم پریشونه