Shoket - Kuchelere su sepmishem


  ۶/۸ 
 
Dm    Gm    Dm
Küçələrə su səpmişəm,
Küçələrə su səpmişəm,
B    Dm    B
Yar gələndə toz olmasın.
A    A    Dm
Yar gələndə toz olmasın.

Elə gəlsin, elə getsin,
Aramızda söz olmasın.

Samavara od salmışam,
İstəkana qənd salmışam.
Yarım gedib, tək qalmışam,
Nə əzizdir yarın canı.
Nə şirindir yarın canı.

Samavari alistirin
Masha verim garishtirin
Yarim menen kusub gedip
Mani onan barishtirin
Mani onan barishtirin

Piyaleler ıraftadır
Her biri bir taraftadır
Görmemişem bir haftadır
Yarim gidip bir haftadır
Ne ezizdir yarim canım
Ne şirindir yarim canım