سیمین غانم - گل گلدون من


  rith: 08 Slow Rock
  ۶/۸ ♩= 60
  آهنگ ساز :فريدون شهبازيان
    خواننده : سیمین غانم 
   ترانه سرا : فرهاد شيباني
    . ^ v ^ v  . ^ . ^ .
   ^ .     ^ .
 

Part I

   Am   Dm7   E7  Am
   گل گلدون من شکسته در باد
   تو بيا تا دلم نکرده فرياد

   گل شب بو ديگه شب بو نمي ده
   کي گل شب بو رو از شاخه چيده
  

Part II

   Cmaj7  G7   Dm7  Am
   گوشه ي آسمون پر رنگين کمون

   A7 Am  E7   Bm7b5 Fmaj7
   من مث تاريکي تو مثل مهتاب

   Cmaj7  G7   Dm7  Am
   اگه باد از سر زلف تو نگذره
   
   Am   E7   Bm7b5 Fmaj7
   من ميرم گم ميشم تو جنگل خواب
  

Part III

   Cmaj7  G7   Dm7  Am
   گل گلدون من ماه ايوون من
   Am   E7   Bm7b5 Fmaj7
   از تو تنها شدم چون ماهي از آب

   Cmaj7  G7   Dm7  Am
   گل هر آرزو رفته از رنگ و بو
   
   Am   E7   Bm7b5 Fmaj7
   من شدم رودخونه دلم يه مرداب
  

Part IV

   G       Am
   آسمون آبي ميشه اما گل خورشيد
   E7      F
   رو شاخه هاي بيد دلش مي گيره

   دره مهتابي ميشه اما گل مهتاب
   از برکه هاي اب بالا نميره

Part V

   Dm7    Dm7
   تو که دست تکون ميدي
   Am    Am
   به ستاره جون ميدي
   E7    E7
   ميشکفه گل از گل باغ

   Am / A7

   Dm7    Dm7
   وقتي چشمات هم مياد
   Am    Am
   دو ستاره کم مياد
   E7    E7
   مي سوزه شقايق از داغ
   
   Am 
  

7 Chords

_  A7 Bm7b5 Cmaj7 Dm7 E7 Fmaj7 G7 
E  0 | 5  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
B  2 | 3  | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 
G  0 | 2  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
D  2 | 3  | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
A  0 | 2  | 3 | x | 2 | 0 | 2 | 
E  x | x  | x | x | 0 | 1 | 3 |