سیمین غانم - گل گلدون من - 2


  rith: 08 Slow Rock
  ۶/۸ ♩= 60
  آهنگ ساز :فريدون شهبازيان
    خواننده : سیمین غانم 
   ترانه سرا : فرهاد شيباني
    . ^ v ^ v  . ^ . ^ .
   ^ .     ^ .
 

Part I

   Dm   Gm   A   Dm
   گل گلدون من شکسته در باد
   تو بيا تا دلم نکرده فرياد

   گل شب بو ديگه شب بو نمي ده
   کي گل شب بو رو از شاخه چيده
  

Part II

   F    C   Gm   D
   گوشه ي آسمون پر رنگين کمون

   Dm   A7   A  Ashap 
   من مث تاريکي تو مثل مهتاب

   اگه باد از سر زلف تو نگذره
   من ميرم گم ميشم تو جنگل خواب

   گل گلدون من ماه ايوون من
   از تو تنها شدم چون ماهي از آب

   گل هر آرزو رفته از رنگ و بو
   من شدم رودخونه دلم يه مرداب
  

Part III

   A#       C
   آسمون آبي ميشه اما گل خورشيد
   A       Gm
   رو شاخه هاي بيد دلش مي گيره

   دره مهتابي ميشه اما گل مهتاب
   از برکه هاي اب بالا نميره

Part IV

   Dm    Gm
   تو که دست تکون ميدي
   Dm    Gm
   به ستاره جون ميدي
   Dm    A7   A
   ميشکفه گل از گل باغ


   Dm    Gm
   وقتي چشمات هم مياد
   Am    Am
   دو ستاره کم مياد
   Dm    A7   A
   مي سوزه شقايق از داغ