ویگن - دل دیوونه


  4/4 
  شعر از رهی معیری
  ^ . ^ v ^ . ^ .    
 

Chords

E    Am     Am     E
 با تو رفتم ....   بی تو باز آمدم   
E    F     Am     E
 از سر  کوی او    دل دیوا نه   
E    Am     Am     E
 پنهان  کردم    در خاکستر غم    
E    Am     Am     E
 آن همه آرزو     دل دیوانه
 
Am    E     Am     Dm       
E     Dm     F     E

Couplet

E     F     E      E
 چه بگویم  با من ای دل چه ها کردی    
E     F     E      E
 تو مرا  با عشق او  آ شنا  کردی
 
E     E     Am     Am
 پس از این زاری نکن  هوس  یاری مکن    
E     F     F      F
 تو ای  ناکام     دل دیوانه
                    
E     E     Am     Am
 با غم دیرینه ام   به مزار  سینه ام
E     F     F      F
 بخواب   آرام    دل دیوانه